De schoolcultuur is een afspiegeling van haar bewoners

In dit boek vertelt David Harris hoe hij de school ontdekte. Het was tijdens een zeer moeilijke periode in zijn leven. Hij was nog erg jong, maar was al geobsedeerd door de vraag waarom mensen zo succesvol waren in hun leven. Hij wilde niet in een klaslokaal gaan zitten om te leren, maar wilde weten hoe de geesten werkten van degenen die het op school hadden gemaakt en de hoogste niveaus van succes in het leven hadden bereikt. Zo kwam hij op zijn leertheorie die uiteindelijk bekend zou worden als de Theorie van Meervoudige Intuïtie (TMI).

school

Het doel van dit boek is om de onderliggende overeenkomsten van alledaagse kennis en het binaire begrip van schoolse kennis voor het voetlicht te brengen. Het eerste zal worden gebruikt om te illustreren hoe we in staat zijn verschillende soorten methoden te gebruiken om in elke omstandigheid excellentie te bereiken. Harris heeft een aantal krachtige illustraties en verhalen uit zijn eigen leven ontwikkeld om het belang van gerecupereerde metaforen uit de geschiedenis te illustreren. De filosofische en historische lens worden hier ook gebruikt als analytisch gereedschap voor de discussie.

Het onderzoeksveld waar Harris naar verwijst is voornamelijk de geesteswetenschappen en dient als een uitstekende inleiding op het belang van literaire en artistieke werken die kunnen worden gebruikt bij het bestuderen van conceptuele voorstellingen. Als theoretisch instrument biedt de analyse van teruggevonden metaforen een middel om reeds geproduceerde literatuur te begrijpen en te interpreteren, die echter nooit goed is geëvalueerd op het punt van haar methodologie. Als waardevol instrument helpt dit onderzoeksgebied het theoretisch begrip van de wijze waarop literatuur en andere uitingsvormen kunnen worden begrepen, te bevorderen. Bovendien biedt dit kader een aanzet tot het ontwikkelen van methoden voor het evalueren van de status en betekenis van theoretische kennis in termen van de beoordeling van de institutionele cultuur van een school.