De Melbourne Knowledge Hub

Het creëren van kennis is de kern van waar het in dit programma om draait. De makers van de Melbourne Knowledge Week zijn zich er terdege van bewust dat veel van de grootste problemen waarmee we als samenleving te maken hebben, te maken hebben met een gebrek aan kennis. Sommige van deze problemen variëren van de grootste gezondheids- en milieuproblemen waarmee wij vandaag worden geconfronteerd tot de meest afgelegen dorpen en steden waar de mensenrechten het meest worden aangetast. Een belangrijk thema van het programma in Melbourne is de noodzaak voor ons allen - als burgers en als leden van de samenleving - om meer verantwoordelijkheid te dragen voor onze individuele kennis. In plaats van toe te staan dat bepaalde individuen of organisaties onze kennis manipuleren en controleren, kunnen wij als burgers en als leden van een sociale beweging een grotere bijdrage leveren door onze individuele kennisdaden te laten zien.

De Melbourne Knowledge Week-programmas bieden deelnemers de unieke kans om niet alleen op een actieve, zinvolle manier bezig te zijn met de inhoud die zij creëren, maar ook om via hun acties en kennis een bijdrage te leveren aan de wereld om hen heen. Dit jaar staat het creëren van kennis centraal in het jaarlijkse festival. Dit jaar viert het programma zijn 26e verjaardag. Met een geschiedenis die teruggaat tot het ontstaan van het eerste Kennisfestival, dat in het leven werd geroepen om vrouwen in staat te stellen hun potentieel te verwezenlijken, wil het Melbourne Festival nu het creëren van kennis vieren en gemeenschappen in staat stellen voort te bouwen op hun bestaande kennis. MKW is een vlaggenschipprogramma van het Melbourne Festival en is een showcase van de diepte en breedte van de inspanningen van het Festival om kennis en creativiteit in alle vormen te bevorderen.

Er zijn vele facetten van de nieuwe technologieën die dagelijks worden geïntroduceerd en gebruikt. De echte impact van deze innovaties wordt echter pas merkbaar wanneer iets als Internet in de gemeenschap wordt geïntroduceerd. Naarmate de wereld meer verbonden raakt, wordt het voor mensen gemakkelijker om samen te komen en van elkaar te leren - niet alleen voor degenen die een educatief evenement bijwonen, maar overal ter wereld. Door de successen van deze technologie en de mensen die de voordelen ervan ontdekken te huldigen, wordt deze uitwisseling van kennis een doeltreffender middel om informatie te verspreiden en een ruimdenkende samenleving te bevorderen. In lijn met de Australische traditie om kennisdeling aan te moedigen, zal de Melbourne Knowledge Hub een aantal komende evenementen organiseren die enkele van de meer verreikende mogelijkheden van het internet en zijn vermogen om een "wereld in een wereld" te creëren, zullen verkennen."